SINGULAR, s.r.o.

Rating a informácie o SINGULAR, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre SINGULAR, s.r.o. 10846 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 499676. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 42.3559% spoločností je horších ako SINGULAR, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti SINGULAR, s.r.o." href="http://singular.sk-rating.com/">
   <img src="http://singular.sk-rating.com/singular.png" width="150" height="25" alt="Rating SINGULAR, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating SINGULAR, s.r.o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia